Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Ondanks onze inspanningen om uw kind de beste verzorging, aandacht en ontwikkelingskansen te geven, kan het natuurlijk voorkomen dat u ergens minder tevreden over bent. We nodigen u uit om uw ontevredenheid in voorkomende gevallen kenbaar te maken. We vinden het belangrijk dat u gehoord wordt. Uw ontevredenheid zien wij als een kans om van u een extra tevreden klant te maken.

Wij nemen uw klacht serieus en houden u op de hoogte van de voortgang en behandeling van uw klacht. Mochten er maatregelen nodig zijn naar aanleiding van uw klacht willen wij dit binnen een termijn van één maand gerealiseerd hebben. Uiteraard op voorwaarde dat dit redelijkerwijs mogelijk is.

Met inachtneming van hetgeen bepaald is in de Algemene Voorwaarden hanteren wij de volgende klachtenregeling:

 • Indien u of een oudercommissie een klacht heeft, kunt u dat, bij voorkeur schriftelijk, aangeven bij de vestigingsmanager van de desbetreffende Big Ben Kids-vestiging. Uw klacht wordt ook bij de directie gemeld. U ontvangt binnen 48 uur een ontvangstbevestiging van uw klacht.
 • De vestigingsmanager houdt u tussentijds op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang van eventueel intern onderzoek.
 • Mochten maatregelen nodig zijn naar aanleiding van uw klacht, dan doen wij onze uiterste best dit binnen één maand op te lossen.
 • Indien de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u, bij voorkeur schriftelijk, contact opnemen met de directie van Big Ben Kids, via:
  Big Ben Kids B.V.
  Leeghwaterplein 45
  2521 DB Den Haag
  Of per e-mail naar bigbenkids@bigbenkids.com.
  Uw klacht wordt heropend en u wordt op de hoogte gehouden van de voortgang.
 • Indien na de terugkoppeling van de directie uw klacht niet naar uw tevredenheid is verholpen, kunt u contact opnemen met de oudercommissie (OC). Zij kunnen wellicht met u kijken naar de mogelijkheden om de klacht centraal in overleg te brengen. De bereikbaarheid van uw OC is te vinden op het prikbord in de hal van uw vestiging of via de vestigingsmanager.
 • Mocht u vragen hebben over uw klacht of vind u het antwoord van de organisatie op uw klacht niet bevredigend dan kunt u terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang
  https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/. Email: info@klachtenloket-kinderopvang.nl. Telefoon: 0900 1877. Adres:
  Klachtenloket-kinderopvang
  Postbus 96802
  2509 JE Den Haag
 • Mocht uw klacht onverhoopt alsnog niet naar tevredenheid zijn afgehandeld of krijgt u binnen 6 weken geen reactie, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de Landelijke Geschillencommissie, te bereiken via:
  Landelijke Geschillencommissie Kinderopvang
  Bordewijklaan 46 (visiting address)
  PO Box 90600
  2509 LP Den Haag
  Of via de website: www.degeschillencommissie.nl
  De uitspraak van de geschillencommissie is bindend.
deze website maakt gebruik van cookies. Instellingen