Pedagogische visie

Onze pedagogische visie op kinderopvang is gebaseerd op het EYFS-kader (Early Years Foundation Stage), het coöperatieve leerproces van dr. Spencer Kagan en de theorie van ontwikkelingsgericht onderwijs van psycholoog Lev Vygotsky.

Dagopvang

Het EYFS-kader bestaat uit zeven leer- en ontwikkelingsgebieden, waaronder drie basisgebieden: communicatie en taal, lichamelijke ontwikkeling, en persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling. De basisgebieden zijn onmisbaar voor een gezonde ontwikkeling en leervermogen op latere leeftijd en daarom onderdeel van ons dagprogramma. Een voorbeeld is het kringspel, waarin we zingen en praten over het weer, de dag van de week, kleuren of andere dingen en plaatjes.

Buitenschoolse opvang

Naarmate kinderen ouder worden, vormen deze basisgebieden het fundament onder specifieke vaardigheden als lezen en schrijven, rekenen, de wereld begrijpen en creatieve expressie. Om ze uit te dagen en intellectueel te stimuleren, bieden we de kinderen dan ook veel extra activiteiten aan op het gebied van muziek, taal en creativiteit. Op de pagina met ons activiteitenaanbod vindt u een overzicht van alle extra activiteiten die we aanbieden op onze vestigingen.

Extra activiteiten

Kinderen die naar de basisschool gaan hebben een veilige omgeving nodig. Een plek waar ze de ruimte krijgen en uitgedaagd worden om dingen te ondernemen, te experimenteren en keuzes te maken. In deze fase van hun ontwikkeling leren ze verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de wereld om hen heen.

Samen leren stimuleert de betrokkenheid van kinderen en is bevorderlijk voor hun leerprestaties, zelfontplooiing en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Desgewenst ontvangt u van ons het volledige pedagogisch beleid voor dagopvang en buitenschoolse opvang. Neem contact op met de vestiging van jouw voorkeur voor meer informatie.

Neem contact met ons op

U en uw gezin zijn van harte welkom voor een rondleiding en een eerste kennismaking. Graag bespreken we wat we voor u kunnen betekenen. Kies een vestiging op de contactpagina en kom vooral eens kijken!

deze website maakt gebruik van cookies. Instellingen